ترجمه مدارک شغلی

 

مدارک شغلی مشتمل بر کلیه گواهی های شغلی صادره از شرکتها و موسسات است. گواهی ها باید توسط مدیر شرکت و یا موسسه و یا اداره مربوطه مهر و امضا شده باشد و در این صورت قابل ترجمه رسمی و دارای اعتبار است.

مدارک شغلی جهت تاییدات دادگستری و وزارت خارجه نیازمند مدارک تکمیلی است که در هنگام مراجعه با توجه به نوع مدرک به اطلاع متقاضیان می رسد.

مدارک دوره های آموزشی موسسات و دوره های فنی حرفه ای قابل ترجمه رسمی و بسته به نوع مدارک قابل تایید دادگستری و وزارت خارجه نیز می باشد.

 

نشانی : تهران ، جمهوری ، چهار راه استانبول ، پاساژ گالری گلشن ، طبقه اول ، واحد 37

تلفکس : 66737301 - 66737299

ایمیل : info@etminantranslation.ir

مترجم مسئول : ماندانا منصوری