ترجمه حرفه ای مدارک تحصیلی

 

مدارک تحصیلی مشتمل بر گواهی پایان تحصیلات و کارنامه های دوران دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی است. این مدارک در صورتی قابل ترجمه رسمی و تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه است که توسط مدرسه، منطقه آموزش و پرورش مربوطه و اداره کل آموزش و پرورش استان محل تحصیل مهر و تایید شده باشند.

اگر مدارک فقط مهر مدرسه یا منطقه آموزش و پرورش مربوطه را داشته باشند، فقط قابل ترجمه رسمی توسط مترجم رسمی قوه قضاییه است.

لازم به ذکر است طبق قانون جدید مصوب اداره کل مترجمین رسمی قوه قضاییه ، متقاضیان ترجمه مدارک تحصیلی دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی  باید ابتدا مدارک خود را در سامانه استعلام مدارک تحصیلی جهت ترجمه رسمی ثبت و به همراه مدارک به دفتر ترجمه مراجعه کنند.

 

نشانی : تهران ، جمهوری ، چهار راه استانبول ، پاساژ گالری گلشن ، طبقه اول ، واحد 37

تلفکس : 66737301 - 66737299

ایمیل : info@etminantranslation.ir

مترجم مسئول : ماندانا منصوری